Radisson Blu indgang

GDPR

Et af Radisson Blu Hotel Papirfabrikkens overordnede mål er at opretholde det højeste niveau af sikkerhed for vores gæster, kunder og medarbejdere, også når det kommer til beskyttelsen af personoplysninger.

Radisson Blu Hotel Papirfabrikken ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan Radisson Blu Hotel Papirfabrikken håndterer dine personoplysninger. Et af Radisson Blu Hotel Papirfabrikkens overordnede mål er at opretholde det højeste niveau af sikkerhed for vores gæster, kunder og medarbejdere. Dette gør sig også gældende, når det kommer til beskyttelsen af personoplysninger.

DATAANSVARLIG
General Manager Christina Torp er databeskyttelsesrådgiver i Radisson Blu Hotel Papirfabrikken. Hun er behjælpelig med alle persondatarelaterede spørgsmål og kan kontaktes på christina.torp@radissonblu.com
Radisson Blu Hotel Papirfabrikken udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Radisson Blu Hotel Papirfabrikken leverer som hotelvirksomhed en lang række serviceydelser. For hver enkelt serviceydelse gælder der særskilte vilkår og betingelser.
Når du ved bestilling af én eller flere af disse serviceydelser afgiver dine personoplysninger til Radisson Blu Hotel Papirfabrikken, giver du samtidig dit samtykke til, at dine personoplysninger kan behandles af Radisson Blu Hotel Papirfabrikken.

Indmelder du dig i Radisson Rewards heviser vi til RHGs egen GDPR.
HVORDAN INDSAMLER RADISSON BLU HOTEL PAPIRFABRIKKEN PERSONOPLYSNINGER?
Radisson Blu Hotel Papirfabrikken indsamler personoplysninger på følgende vis:
Når du vælger at købe og/eller anmode om en af Radisson Blu Hotel Papirfabrikkens serviceydelser
Fra personer der handler på dine vegne
På B2B markedet. For eksempel i en salgssituation, hvor der anmodes om tilbud på en af Radisson Blu Hotel Papirfabrikkens serviceydelser og/eller anmodes om en samarbejdsaftale
Via browser cookies og web beacons
I forbindelse med brug af Radisson Blu Hotel Papirfabrikkens digitale ydelser
Ved indmeldelse til Radissons Reward bonusklub og når du abonnerer på Radisson Blu Hotel Papirfabrikkens nyhedsbreve
Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre
Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven
TV-overvågningen er opsat som en tryghedsskabende foranstaltning for medarbejdere og gæster. Overvågningen vil som udgangspunkt finde sted ved hotellets indgang, i gæste- og medarbejderområder i reception og bar samt ved vareindlevering. 
HVILKE INFORMATIONER INDSAMLER RADISSON BLU HOTEL PAPIRFABRIKKEN?
Radisson Blu Hotel Papirfabrikken indsamler blandt andet følgende personoplysninger:
Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almene personoplysninger
Kreditkortoplysninger
Demografiske oplysninger
Købshistorik, herunder også brugen af Radisson Blu Hotel Papirfabrikkens app og/eller andre digitale serviceydelser
Brugen af Radisson Blu Hotel Papirfabrikkens bonuskort
Feedback via vores kundeundersøgelser
Feedback via fysiske som onlinebaserede konkurrencer
Feedback på sociale medier og andre digitale platforme
Browserinformationer
Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner.
Du kan efter eget ønske vælge at give Radisson Blu Hotel Papirfabrikken personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give Radisson Blu Hotel Papirfabrikken mulighed for skræddersy serviceydelsen specielt til dig. 
Det kan f.eks. være oplysninger om:
Handicap
Allergi
Særlige fødevarepræferencer
Medicinsk tilstand
Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Radisson Blu Hotel Papirfabrikken det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger på din kundeprofil.
Udover at modtage oplysninger fra dig selv vil Radisson Blu Hotel Papirfabrikken i nogle tilfælde supplere vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget af tredjepart, f.eks. en gruppeansvarlig eller en samarbejdspartner.
I disse tilfælde er det pålagt tredjeparten at informere de involverede gæster om Radisson Blu Hotel Papirfabrikkens vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitik. Ligeledes er det pålagt tredjeparten at sørge for den nødvendige indhentning af samtykker til registrering og behandling af eventuelle følsomme oplysninger.
ONLINE KØB MED KREDITKORT
Radisson Blu Hotel Papirfabrikken anvender Nets og 3C i forbindelse med dine køb af varer og betaling med kreditkort. Nets og 3C er godkendt og certificeret af Pengeinstitutternes Betalings System (www.pbs.dk).
Ved bestillinger og bookinger gemmer Radisson Blu Hotel Papirfabrikken de oplysninger, som du har oplyst i indtil 12 måneder, hvorefter oplysningerne anonymiseres.
Udover gennemførelsen af selve bestillingen bliver de opgivne oplysninger kun anvendt, hvis du f.eks. henvender dig med spørgsmål eller hvis der er fejl i bestillingen.  
HVAD ER FORMÅLET MED INDSAMLINGEN?
Radisson Blu Hotel Papirfabrikken indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives i de særskilte vilkår og betingelser for den pågældende serviceydelse samt i nærværende persondatapolitik.
Det er den enkelte serviceydelse, der både afgør, hvilke personoplysninger Radisson Blu Hotel Papirfabrikken indsamler samt formålet med indsamlingen.
Radisson Blu Hotel Papirfabrikkens formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:
Behandling af dine reservationer og køb af Radisson Blu Hotel Papirfabrikkens serviceydelser
Kontakt til dig før, under eller efter dit ophold
Opfyldelse af din anmodning om serviceydelser
Forbedring og udvikling af Radisson Blu Hotel Papirfabrikkens serviceydelser
Tilpasning af Radisson Blu Hotel Papirfabrikkens kommunikation og markedsføring til dig
Analyse af din brugeradfærd og re-marketing
Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig
Administration af din relation til Radisson Blu Hotel Papirfabrikken
Opfyldelse af lovkrav
DET JURIDISKE GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN
Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Radisson Blu Hotel Papirfabrikken baserer behandlingen af dine personoplysninger.
Radisson Blu Hotel Papirfabrikken kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med hotelophold, mødeafvikling og/eller samarbejdsaftaler.
Ligeledes kan Radisson Blu Hotel Papirfabrikken behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.
Behandlingen kan også finde sted, for at Radisson Blu Hotel Papirfabrikken kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.
Af legitime interesser, som Radisson Blu Hotel Papirfabrikken forfølger, kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine fordele, din oplevelse samt kvaliteten af Radisson Blu Hotel Papirfabrikkens serviceydelser.
Oplyser du Radisson Blu Hotel Papirfabrikken om særlige præferencer og hensyn, såsom helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende, bruger Radisson Blu Hotel Papirfabrikken oplysningerne til at tilpasse den pågældende serviceydelse efter dine anvisninger samt dit ophold hos Radisson Blu Hotel Papirfabrikken generelt.
I nogle tilfælde vil Radisson Blu Hotel Papirfabrikken modtage personoplysninger fra tredjepart eksempelvis i forbindelse med en gruppereservation og/eller en individuel overnatning foretaget af tredjepart – eksempelvis af en assistent eller lignende.
I disse tilfælde er den ansvarlige for gruppen og/eller reservationen pålagt at informere de involverede gæster om Radisson Blu Hotel Papirfabrikkens vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitik.
Behandling af dine personoplysninger er yderligere pålagt Radisson Blu Hotel Papirfabrikken ved lov. Det er f.eks. tilfældet i forbindelse med gæsteregistrering ved check-in, hvor det i lovgivningen fremgår, hvilke personoplysninger Radisson Blu Hotel Papirfabrikken er pålagt at registrere.
DINE RETTIGHEDER
I henhold til persondataforordningen har du en række rettigheder.
Rettighederne er som følger:
Ret til indsigt
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Radisson Blu Hotel Papirfabrikken behandler om dig, samt at modtage yderligere supplerende information i denne forbindelse. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.
Ret til berigtigelse
Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, som Radisson Blu Hotel Papirfabrikken har registreret om dig.
Ret til sletning
Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som Radisson Blu Hotel Papirfabrikken har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Radisson Blu Hotel Papirfabrikken alle oplysninger, som Radisson Blu Hotel Papirfabrikken ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset Radisson Blu Hotel Papirfabrikkens behandling af dine personoplysninger.
Ret til dataportabilitet
Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format, så du kan medtage din data til en anden leverandør. Det omfatter kun de oplysninger, som du selv har givet til Radisson Blu Hotel Papirfabrikken, og som Radisson Blu Hotel Papirfabrikken behandler baseret på dit samtykke eller af hensyn til opfyldelsen af en kontrakt.
Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelser mod behandlingen af dine personoplysninger. Retten til indsigelse gælder kun i særskilte tilfælde. Om retten til indsigelse gælder afhænger af Radisson Blu Hotel Papirfabrikkens formål med behandlingen, så vel som det juridiske grundlag for behandlingen.
Tilbagekaldelse af samtykke
Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Radisson Blu Hotel Papirfabrikken efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.
Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du sende en anmodning til christina.torp@radissonblu.com.
Radisson Blu Hotel Papirfabrikken vender tilbage med et svar inden for 1 måned efter modtagelsen af din anmodning. Hvis anmodningen er kompliceret, kan svarfristen dog blive forlænget med yderligere to måneder. 
Radisson Blu Hotel Papirfabrikken vil altid informere dig, hvis det forventes, at svarfristen er længere end 1 måned. Du gøres samtidig opmærksom på, at Radisson Blu Hotel Papirfabrikken af sikkerhedsmæssige hensyn skal være i stand til at verificere din identitet, før din anmodning kan behandles. Radisson Blu Hotel Papirfabrikken kan i den forbindelse f.eks. bede om at få tilsendt en kopi af dit kørekort eller dit pas.
Du kan også kontakte Radisson Blu Hotel Papirfabrikken på christina.torp@radissonblu.com, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Radisson Blu Hotel Papirfabrikken kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).
HVIS DU ANSØGER OM EN STILLING HOS RADISSON BLU HOTEL PAPIRFABRIKKEN
Når du søger en stilling hos Radisson Blu Hotel Papirfabrikken, behandles de oplysninger, som du har givet Radisson Blu Hotel Papirfabrikken i forbindelse med din ansøgning.
Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.
I forbindelse med rekrutteringsprocessen kan Radisson Blu Hotel Papirfabrikken bede om kopi af straffeattest og/eller indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere. Til begge formål indhentes samtykke fra ansøgeren.
Radisson Blu Hotel Papirfabrikken bruger oplysningerne til at vurdere, om Radisson Blu Hotel Papirfabrikken ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen.
Det er alene relevante ledere, der med personlige passwords har adgang til dine oplysninger.
Hvis du bliver ansat i Radisson Blu Hotel Papirfabrikken, gemmes dine oplysninger i overensstemmelse med Radisson Blu Hotel Papirfabrikkens persondatapolitik for medarbejdere, som du finder i Radisson Blu Hotel Papirfabrikkens personaleguide.
Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, opbevares som hovedregel i 3 måneder efter afslaget er givet. Radisson Blu Hotel Papirfabrikken indhenter samtykke fra ansøgeren til opbevaring af ansøgningen i længere tid end 3 måneder, hvis dette kunne være relevant.
Radisson Blu Hotel Papirfabrikken kan i visse tilfælde også videregive dine personoplysninger, hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Radisson Blu Hotel Papirfabrikken behandler om dig, enten i forbindelse med opdatering af dine oplysninger eller fordi du ønsker, at Radisson Blu Hotel Papirfabrikken sletter dine oplysninger, kan du rette henvendelse til Radisson Blu Hotel Papirfabrikkens databeskyttelsesrådgiver via e-mail: christina.torp@radissonblu.com eller via telefon 3132 3324.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.
OPBEVARINGSSIKKERHED OG DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Radisson Blu Hotel Papirfabrikken beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
For at undgå datatab tager Radisson Blu Hotel Papirfabrikken løbende back up af vores datasæt.
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Radisson Blu Hotel Papirfabrikken underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt og senest 72 timer efter, at dette er kommet for vort kendskab.
Radisson Blu Hotel Papirfabrikkens sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.
For at kunne yde det højeste niveau af service deler Radisson Blu Hotel Papirfabrikken udvalgte personoplysninger blandt andet på din opfordring med eksterne leverandører såsom restauranter, hoteller etc.
Radisson Blu Hotel Papirfabrikken deler og videregiver endvidere dine personoplysninger internt i koncernen. Formålet med delingen er at kunne yde den mest optimale service til dig, uanset hvilket hotel eller hvilken afdeling i Radisson Blu Hotel Papirfabrikken koncernen du henvender dig til.
Radisson Blu Hotel Papirfabrikken kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed. 
Radisson Blu Hotel Papirfabrikken sletter dine personoplysninger, når Radisson Blu Hotel Papirfabrikken efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.
Alle kundekort med persondata, anonymiseres i vores bookingsystem efter 1 års inaktivitet.